Zemin İyileştirme Çalışması;
Jet grout yöntemi ile yüksek hızla zemine enjekte edilen karışım zeminin doğal yapısını bozmakta ve zemin ile enjekte edilen  
malzemenin karışımıyla yeni bir malzeme oluşturulmaktadır. Böylece, zeminin taşıma gücü ve elastisite modülü artarken  
permeabilitesi azalmaktadır. Homojen ve sürekli yapıdaki bu yeni malzemenin karakteristik özellikleri önceden  
belirlenebilmektedir. Jet grout yöntemi, zemine malzeme karıştırılarak yapılan derin ve kalıcı bir zemin iyileştirme yöntemidir.
Jet Grout Yönteminin Uygulama Alanları
1. Temel takviyesi,
2. Kazı yüzeylerinin desteklenmesi,
3. Zemin iyileştirmesi,
4. Tünel inşaatlarında tünel aynasının ve tünel tavanının desteklenmesi
5. Şev ve heyelan stabilizasyonu
6. Geçirimsizlik perdeleri
7. Atık sahalarında geçirimsizliğin sağlanması
İyileştirme yöntemleri
Yüzeysel iyileştirme

1. Drenler
2. Kompaksiyon
3. Çimento ile stabilizasyon
4. Kireç - uçucu kül ile stabilizasyon
5. Bitüm ile stabilizasyon


Derin iyileştirme

1. Çimento Enjeksiyon
2. Jet Grouting
3. Taş Kolon
4. Soil Mixing
5. Forekazık ve Minikazık


BİZİ TAKİP EDİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK, Tüm Hakları Saklıdır.

Firmamız; Her Türlü Bina,  Baraj-Gölet Yerleri,  Köprü, Viyadük, Tunel, Otoyol, Karayolu, Demiryolu Güzergahları Zemin Etüdleri, Sınai Tesisler Zemin Etüdleri, Deniz Yapıları Zemin Etüdleri, Şev Stabilitesi Sorunlarının Çözümleri, Heyelan Etüdleri, Zemin-Kaya Sondajları, BST Ve Permeabilite Değerleri, Zemin Ve Kaya Mekaniği Deneyleri, Her Ölçekte Jeoloji Haritasının Yapılması Ve Raporlanması, Bina Güçlendirme Çalışmaları, Her Çeşit Yatırım Alanı Seçimine Planlama Etüdleri, Kesin Fizibilite Etüd ve Raporu, Her Çeşit Altyapı Etüd Ve Uygulama Projelerinin Yapılması, Yeraltı Suyu Etüd Ve Arama Çalışmaları, Su Sondajları (Havalı Ve Rotary), Pompa Deneyleri, Jeofizik Etüdler (Rezistivite, SP, Sismik V.S.), Kuyu Geliştirme Yöntemleri, Yeraltısuyu Kimyasal Analizleri, Hidrojeolojik Haritalamalar, Kıyı Kesimlerinde Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi, Jeotermal Çalışmaları, Keson Kuyu, Well Point Yöntemi Ile Temel Çukurunun Kurutulması, Yatay Drenajla Yeraltı Suyunun Indirilmesi, Kuyu Sistemi Ve Drenaj, Kombine Sistem Veya Yüzeysel Pompajla Drenaj, Her Türlü Temel  Ve İksa Kazıkları (Fore, Vibreks Ve Çakma), Mini Kazık, Mikro Kazık, Taş Kolon, Kum Kazık, Wick Drain, Ön Yükleme Ile Zemin Iyileştirilmesi, Enjeksiyon Çalışmaları, Jet-Grout Çalışmaları, Zemin Stabilizasyonu, Kesişen-Aralıklı Fore Kazıklı-Ankrajlı Iksa, Mini Kazıklı,  Ankrajlı Iksa, Betonarme Perde Duvarlı Ve Ankrajlı Iksa, Diyafram Duvarlı Ve Ankrajlı Iksa, Profil (NPI) Duvarlı Ankrajlı Iksa, Plaplanş Ve Profil Iksa, Shot-Crete (Püskürtme Beton), Soil Nail (Zemin Çivisi), Zemin Ankrajları, Çevre Projelerinin Kontrolü (Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kanalizasyon Hatları Projelendirmesi, Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ), Her Türlü Inşaat Projesinde Müşavirlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde yanınızdayız...