Firmamız; Her Türlü Bina,  Baraj-Gölet Yerleri,  Köprü, Viyadük, Tunel, Otoyol, Karayolu, Demiryolu Güzergahları Zemin Etüdleri, Sınai Tesisler Zemin Etüdleri, Deniz Yapıları Zemin Etüdleri, Şev Stabilitesi Sorunlarının Çözümleri, Heyelan Etüdleri, Zemin-Kaya Sondajları, BST Ve Permeabilite Değerleri, Zemin Ve Kaya Mekaniği Deneyleri, Her Ölçekte Jeoloji Haritasının Yapılması Ve Raporlanması, Bina Güçlendirme Çalışmaları, Her Çeşit Yatırım Alanı Seçimine Planlama Etüdleri, Kesin Fizibilite Etüd ve Raporu, Her Çeşit Altyapı Etüd Ve Uygulama Projelerinin Yapılması, Yeraltı Suyu Etüd Ve Arama Çalışmaları, Su Sondajları (Havalı Ve Rotary), Pompa Deneyleri, Jeofizik Etüdler (Rezistivite, SP, Sismik V.S.), Kuyu Geliştirme Yöntemleri, Yeraltısuyu Kimyasal Analizleri, Hidrojeolojik Haritalamalar, Kıyı Kesimlerinde Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi, Jeotermal Çalışmaları, Keson Kuyu, Well Point Yöntemi Ile Temel Çukurunun Kurutulması, Yatay Drenajla Yeraltı Suyunun Indirilmesi, Kuyu Sistemi Ve Drenaj, Kombine Sistem Veya Yüzeysel Pompajla Drenaj, Her Türlü Temel  Ve İksa Kazıkları (Fore, Vibreks Ve Çakma), Mini Kazık, Mikro Kazık, Taş Kolon, Kum Kazık, Wick Drain, Ön Yükleme Ile Zemin Iyileştirilmesi, Enjeksiyon Çalışmaları, Jet-Grout Çalışmaları, Zemin Stabilizasyonu, Kesişen-Aralıklı Fore Kazıklı-Ankrajlı Iksa, Mini Kazıklı,  Ankrajlı Iksa, Betonarme Perde Duvarlı Ve Ankrajlı Iksa, Diyafram Duvarlı Ve Ankrajlı Iksa, Profil (NPI) Duvarlı Ankrajlı Iksa, Plaplanş Ve Profil Iksa, Shot-Crete (Püskürtme Beton), Soil Nail (Zemin Çivisi), Zemin Ankrajları, Çevre Projelerinin Kontrolü (Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kanalizasyon Hatları Projelendirmesi, Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ), Her Türlü Inşaat Projesinde Müşavirlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde yanınızdayız...


BİZİ TAKİP EDİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK, Tüm Hakları Saklıdır.

Zemin İyileştirme Çalışmasında Dikkate Alınması Gerekenler;
Zemin etüdü çalışmasında zemin iyileştirmesine ihtiyaç olup olmadığı zayıf ve problemli zeminlerin tanımlanması ve özelliklerinin  
belirlenmesi binanın tasarım ve yapımı ile birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkartılır. Bu problemler aşağıdakilerden herhangi biri  
olabilir:
- Temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli olması,
- Yetersiz taşıma gücü,
- Yapım esnası veya sonrasında belirebilecek aşırı toplam oturmalar,
- Yapının eğilmesine, zarar görmesine veya yıkılmasına yol açabilecek farklı oturmalar,
- Yemel kazısı ile ilgili problemler,
- Şev duraysızlığı,
- Kazı sonucu kabarmalar,
- Problemli zeminlerin varlığı (çökebilen, şişen, organik vb. zeminler).
Zemin - temel etüdlerinde zemin profili ile özelliklerinin ve potansiyel problemlerden hangisi veya hangilerinin mevcut olduğunun  
belirlenmesinde ana rol oynar.
Zemin Etüd çalışmaları aynı zamanda problemin hangi zeminden kaynaklandığını da gösterir. Sorun açığa çıktıktan ve problemli zeminin  
derinliği, kalınlığı ve yayılımı belirlendikten sonra çözüme yönelik birkaç yol seçilebilir. zemin iyileştirme bilgisi gerekli olup her  
potansiyel uygulamaya elverişli birkaç farklı yöntem olabilir. İyileştirme tekniğinin zemine etkileri ve her metoda uygun olan zeminlerin  
tipleri hakkında bilgi edinilmesi önemlidir.
Zemin iyileştirme tekniğinin seçimini etkileyen faktörler:
- Zemin/kaya profili ve özellikleri (incelerin yüzdesi, kıvam, normal yüklenmiş/aşırı konsolide, vb.)
- Yeraltı suyu durumu
- Gözetilen iyileştirme seviyesi (büyüklüğü)
- Farklı metodlarla elde edilebilecek iyileştirmelerin görece büyüklüğü ve yararı
- İyileştirmeye ilişkin gerekli alan ve derinlik
- Yapıma ilişkin faktörler (iş planı, ulaşılabilirlik, malzemeler, geçit hakkı, ekipman iş gücü, yeraltında çalışabilme alanlarına ilişkin  
engeller)
- Çevresel faktörler
- Maliyet
- Yeni veya mevcut yapılarla etkileşim
- Bakım, dayanıklılık ve işletme gereksinimleri
 
Zemin iyileştirme tekniklerinin bazıları:
- Derin sıkıştırma (sıkılaştırma)
- Suni drenler kullanılarak/kullanılmaksızın konsolidasyon ve/veya önyükleme
- Gereç eklenmesiyle (çelik donatı, geosentetik vb.) veya iyi zemin katkısıyla güçlendirme
- Enjeksiyonla veya katkı maddeleri ile karıştırarak güçlendirme
- Hafif malzemelerin kullanımı (ağırlık azaltma)
- Zeminleri değiştirme
- Drenaj