YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK

         Firmamız, İzmir de Mevcut veya olası yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı  
planlamanın etkin hale getirilmesi için İmar Mevzuatı'nda tanımlanmış planların hazırlanmasından önce, plan  
ölçeğiyle uyumlu nitelikte, Jeolojik Etüt, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları'nın  
hazırlanması ve sonuçlarının ilgili idarelerce onaylanması gibi çalışmalarda güvenilir hızlı ve iyi hizmet  
vermektedir.
Yapıcıoğlu    Mühendislik,    Jeolojik   etüd,     Zemin etüdü,      Zemin araştırmaları,   İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporu,   Bina güçlendirme raporu,   Sondaj çalışmaları,   Zemin iyileştirme çalışmaları,   Zemin Enjeksiyon çalışmaları,     Jet Grout çalışması,     Mini Kazık çalışması,     Fore Kazık çalışması,     Ankraj çalışması,     Hidrojeolojik etüdler,     Kuyu ruhsatı (Su Arama ve kullanma ruhsatı),     Jeotermal Kaynak Araştırma ve Ruhsatları,     Su ve Ses İzolasyonu-Mantolama,     İstinat yapıları ve şev stabilite analizi hizmetlerinde yanınızdayız.


BİZİ TAKİP EDİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK, Tüm Hakları Saklıdır.